กำหนดการและหลักสูตรการอบรม

♥ ประวัติและความเป็นมาของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

♥ การสมัครเข้าอบรมร่วมกับนักเรียนใน โครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2564 ณ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
♥ ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมพัฒนาจิต (คลิกตามหัวข้อข้างล่างค่ะ)

   ♥  โครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2564  
   ♥  คู่มือการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 256
   ♥  กำหนดการอบรมพัฒนาจิต 
   ♥  หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต(ทุกหลักสูตร)
   ♥  ใบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาจิต
   ♥  โลโกศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
   ♥  แผ่นพับวัคซีนชีวิต
   ♥  หนังสือดุจช่างศรดัดลูกศร
   ♥  ขั้นตอนการสมัครอบรมสมทบ (กรุณาติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามที่กำหนดเท่านั้น)
   ♥  การเดินทาง(คลิกดูแผนที่การเดินทางไปที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว)
   ♥  ช่องทางการบริจาค (ศูนย์พัฒนาจิตฯ ไม่เคยมีนโยบายรับบริจาคผ่านช่องทางอื่น ยกตัวอย่าง เช่น PayPal นอกจากช่องทางที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น)

 

 


กำหนดการอบรมพัฒนาจิต ปี 2564 (ปรับข้อมูล 12 เม.ย. 2564)

โรงเรียนที่สนใจจะนำนักเรียนมาเข้าอบรมเพิ่ม
- ดาวน์โหลดใบจองจากที่นี่
- ส่งใบจองทางไลน์ id: Dr.darawan หรือโทรแจ้ง 085-2009575
แล้วส่งฉบับจริงตามมา
ที่
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
256 มิตรภาพ ซ. 15 อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

- เลือกช่วงเวลาจากกำหนดการที่ยังมีที่แทรกได้
และควรเป็นรุ่นที่อยู่ช่วงชั้นเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
- แต่ละรุ่นรับได้ประมาณ 250 คน
- ถ้าจำนวนมาก ไม่มีที่แทรก ต้องเพิ่มรุ่นใหม่

New Normal อบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว 


 

ตารางอบรมปี 2564

 

 

 หลักสูตร
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตระดับเด็กเล็ก(ป.4-ม.1)
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา 4 วัน
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต 4 วัน เข้าอบรมช่วงบ่าย
 
 


 


text


  • เครื่องหมายของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว คือ พระพุทธรูปในดอกบัวบาน

    (ความหมาย คือ จิตพุทธะ, จิตที่ รู้ ตื่น เบิกบาน ดุจบัวบาน เป็นนิมิตที่หลวงพ่อพุธ เห็นในสมาธิขณะที่ท่านอาพาธกล้าจากวัณโรค ท่านเล่าว่า “จิตมันวับไป แล้วไปเป็นดอกบัวบานเบ่งเต็มที่สว่างไสว ตรงใจกลางดอกบัวมีเศียรพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา
    ...ดอกบัวก็หมายถึงดวงใจ หัวใจมันเบ่งบานเต็มที่ ในเมื่อจิตมันเบ่งบานเต็มที่ ก็เป็นจิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”)

  • คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับวัคซีนชีวิต

  • คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ ดุจช่างศรดัดลูกศร
Visitors: 73,516