กำหนดการและหลักสูตรการอบรม

ประวัติและความเป็นมาของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
♥ 
ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมพัฒนาจิต (คลิกตามหัวข้อข้างล่างค่ะ)

   ♥  โครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2561  รวมทุกไฟล์
   ♥  คู่มือการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2561  
   ♥  กำหนดการอบรมพัฒนาจิต 
   ♥  หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต(ทุกหลักสูตร)
   ♥  ใบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาจิต 
   ♥  โลโกศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
   ♥  แผ่นพับวัคซีนชีวิต
   ♥  หนังสือดุจช่างศรดัดลูกศร
   ♥  ขั้นตอนการสมัครอบรมสมทบ (กรุณาติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามที่กำหนดเท่านั้น)
   ♥  การเดินทาง(คลิกดูแผนที่การเดินทางไปที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว)
   ♥  ช่องทางการบริจาค (ศูนย์พัฒนาจิตฯ ไม่เคยมีนโยบายรับบริจาคผ่านช่องทางอื่น ยกตัวอย่าง เช่น PayPal นอกจากช่องทางที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น)

 หลักสูตร
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตระดับเด็กเล็ก(ป.4-ม.1)
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา 4 วัน
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต 4 วัน เข้าอบรมช่วงบ่าย
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา 5 วัน
 หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต ผู้ใหญ่ 5 วัน
 หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต ครู 4 วัน
ans
text

  • เครื่องหมายของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว คือ พระพุทธรูปในดอกบัวบาน

    (ความหมาย คือ จิตพุทธะ, จิตที่ รู้ ตื่น เบิกบาน ดุจบัวบาน เป็นนิมิตที่หลวงพ่อพุธ เห็นในสมาธิขณะที่ท่านอาพาธกล้าจากวัณโรค ท่านเล่าว่า “จิตมันวับไป แล้วไปเป็นดอกบัวบานเบ่งเต็มที่สว่างไสว ตรงใจกลางดอกบัวมีเศียรพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา
    ...ดอกบัวก็หมายถึงดวงใจ หัวใจมันเบ่งบานเต็มที่ ในเมื่อจิตมันเบ่งบานเต็มที่ ก็เป็นจิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”)

  • คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับวัคซีนชีวิต

  • คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ ดุจช่างศรดัดลูกศร
Visitors: 5,838