กำหนดการและหลักสูตรการอบรม

ประวัติและความเป็นมาของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

♥ การสมัครเข้าอบรมร่วมกับนักเรียนใน โครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2563 ณ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
♥ ดาวน์โหลดเอกสารการอบรมพัฒนาจิต (คลิกตามหัวข้อข้างล่างค่ะ)

   ♥  โครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2563  
   ♥  คู่มือการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2563 
   ♥  กำหนดการอบรมพัฒนาจิต 
   ♥  หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต(ทุกหลักสูตร)
   ♥  ใบตอบรับโครงการอบรมพัฒนาจิต
   ♥  โลโกศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
   ♥  แผ่นพับวัคซีนชีวิต
   ♥  หนังสือดุจช่างศรดัดลูกศร
   ♥  ขั้นตอนการสมัครอบรมสมทบ (กรุณาติดต่อบุคคลที่มีรายชื่อตามที่กำหนดเท่านั้น)
   ♥  การเดินทาง(คลิกดูแผนที่การเดินทางไปที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว)
   ♥  ช่องทางการบริจาค (ศูนย์พัฒนาจิตฯ ไม่เคยมีนโยบายรับบริจาคผ่านช่องทางอื่น ยกตัวอย่าง เช่น PayPal นอกจากช่องทางที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น)


 

♥เนื่องจากมีบุคคลภายนอกที่สนใจมาร่วมอบรม สอบถามกำหนดอบรมปี 63 มาทุกวัน จึงทยอย
จัดคิวให้ โรงเรียนที่ส่งใบจองมาแล้ว ตามกำหนดข้างล่างนี้

♥ส่วนโรงเรียนที่จะจองเพิ่ม ให้ดูที่ว่างที่จะแทรกได้ โดยจะเปิดรุ่นใหม่หรือรวมกับโรงเรียนที่ยังมี
ที่ว่างเพิ่มตามความเหมาะสม แล้วกำหนดช่่วงมาได้เลยนะคะ

♥เราจะรับนักเรียนได้ ประมาณรุ่นละ 320 - 360 คน เพราะ ฉะนั้น รุ่นไหนที่ยังไม่เต็มสามารถ
ขอเข้าร่วมได้ โดยขอให้เป็นระดับเดียวกันหรือใกล้เคียงกันนะคะ

 หลักสูตร
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตระดับเด็กเล็ก(ป.4-ม.1)
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิตมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา 4 วัน
หลักสูตรการอบรมพัฒนาจิต 4 วัน เข้าอบรมช่วงบ่าย
 
 


 


text


  • เครื่องหมายของศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว คือ พระพุทธรูปในดอกบัวบาน

    (ความหมาย คือ จิตพุทธะ, จิตที่ รู้ ตื่น เบิกบาน ดุจบัวบาน เป็นนิมิตที่หลวงพ่อพุธ เห็นในสมาธิขณะที่ท่านอาพาธกล้าจากวัณโรค ท่านเล่าว่า “จิตมันวับไป แล้วไปเป็นดอกบัวบานเบ่งเต็มที่สว่างไสว ตรงใจกลางดอกบัวมีเศียรพระพุทธรูปโผล่ขึ้นมา
    ...ดอกบัวก็หมายถึงดวงใจ หัวใจมันเบ่งบานเต็มที่ ในเมื่อจิตมันเบ่งบานเต็มที่ ก็เป็นจิตพุทธะ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน”)

  • คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลด แผ่นพับวัคซีนชีวิต

  • คลิกที่ภาพเพื่อดาวน์โหลดหนังสือ ดุจช่างศรดัดลูกศร
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 23,394