ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
♥ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2563 <คลิก
การติดต่อมาปฏิบัติธรรม
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • นำนักเรียนหรือบุคลากรมาเป็นหมู่คณะ ติดต่อ ดร.ดาราวรรณ 085-2009575
 • มาร่วมเข้าคอร์ส(อบรมสมทบ) ติดต่อ คุณภควัตร 083-1495633 ID line: pakhawat38
 • ปฏิบัติส่วนตัว(เฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานสามารถปฏิบัติเองได้) ติดต่อ คุณวีณา 081-9991232
 • บรรพชาอุปสมบท ติดต่อ เจ้าอาวาส 084-8299985
♥ การสมัครเข้าบรมสมทบร่วมกับนักเรียนในโครงการอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • การจัดอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จัดอบรมตามที่ รร. หรือหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อขอให้จัดให้เท่านั้น
 • บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยดำเนินการดังนี้
  1. ดูกำหนดอบรม
  2. เลือกรุ่นที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านหรือเหมาะสมกับวุฒิภาวะของลูกหลานท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายเข้าอบรม ทำบุญตามอัธยาศัย
  4. โทรสมัครที่ คุณภควัตร 083-1495633 ID line: pakhawat38
 • ก่อนกำหนดอบรม 3-4 วัน กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเลื่อนกำหนดหรือยกเลิกการอบรมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาการเดินทาง
   ทำไมจึงควนนำเด็กๆ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดวะภูแก้ว
 • Infographic vector created by freepik - www.freepik.com

 • บัญชี มูลนิธิสายธารธรรม
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ
  เลขที่ 666-2-11478-8
  (หมายเหตุ : โมทนาบัตรนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้)


  (เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 044-211899 หรือแจ้งทางอีเมล์ dr.darawan@yahoo.com ทาง line ID : dr.darawan(เพื่อการจัดส่งของที่ระลึกไปให้)

 • บัญชี วัดวะภูแก้ว เพื่อโครงการอบรมพัฒนาจิต
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ
  เลขที่ 666-2-38429-4


  (เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 044-211899 หรือแจ้งทางอีเมล์ dr.darawan@yahoo.com ทาง line ID : dr.darawan(เพื่อการจัดส่งโมทนาบัตรและของที่ระลึกไปให้)

 • บัญชี นางสาวดาราวรรณ เด่นอุดม
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ
  เลขที่ 666-2-13568-7

  (เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 044-211899 หรือแจ้งทางอีเมล์ dr.darawan@yahoo.com ทาง line ID : dr.darawan(เพื่อการจัดส่งโมทนาบัตรและของที่ระลึกไปให้)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
 


 

 ขอเชิญดาวน์โหลด

 หนังสือ ฐานิยปูชา 2563 คลิก
หนังสือ ฐานิยปูชา 2535-2562 คลิก


- ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหนังสือฐานิยปูชา(คือทางเราไม่เคยมีชื่อของท่านในไฟล์รับหนังสือ)
หากท่านประสงค์จะรับหนังสือ กรุณาส่งซองขนาด 7x10 นิ้วติดแสตมป์ 6 บาทจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แล้วใส่ซองส่งมาที่
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
เลขที่ 256 มิตรภาพ ซอย 15 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา30000


 

 

"วิชาพระพุทธศาสนาก็เหมือนยา เรามียาดี แต่ขายไม่เป็น จึงน่าเสียดายหากเด็กไม่อยากเรียน"

สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต ปี 2562

สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต ปี 2562

สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต ปี 2562

สรุปผลการอบรมพัฒนาจิต ปี 2562


ข่าวเก่า

Visitors: 24,527