ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว
♥ ดาวน์โหลดเอกสารโครงการอบรมพัฒนาจิต ปี 2563 <คลิก
การติดต่อมาปฏิบัติธรรม
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • นำนักเรียนหรือบุคลากรมาเป็นหมู่คณะ ติดต่อ ดร.ดาราวรรณ 085-2009575
 • มาร่วมเข้าคอร์ส(อบรมสมทบ) ติดต่อ คุณภควัตร 083-1495633 ID line: pakhawat38
 • ปฏิบัติส่วนตัว(เฉพาะผู้ที่มีพื้นฐานสามารถปฏิบัติเองได้) ติดต่อ คุณวีณา 081-9991232
 • บรรพชาอุปสมบท ติดต่อ เจ้าอาวาส 084-8299985
♥ การสมัครเข้าบรมสมทบร่วมกับนักเรียนในโครงการอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 • การจัดอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จัดอบรมตามที่ รร. หรือหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อขอให้จัดให้เท่านั้น
 • บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมอบรมได้ โดยดำเนินการดังนี้
  1. ดูกำหนดอบรม
  2. เลือกรุ่นที่สอดคล้องกับความสนใจของท่านหรือเหมาะสมกับวุฒิภาวะของลูกหลานท่าน
  3. ค่าใช้จ่ายเข้าอบรม ทำบุญตามอัธยาศัย
  4. โทรสมัครที่ คุณภควัตร 083-1495633 ID line: pakhawat38
 • ก่อนกำหนดอบรม 3-4 วัน กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเลื่อนกำหนดหรือยกเลิกการอบรมหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เสียเวลาการเดินทาง
   ทำไมจึงควนนำเด็กๆ ไปปฏิบัติธรรมที่วัดวะภูแก้ว
 • Infographic vector created by freepik - www.freepik.com

 • บัญชี มูลนิธิสายธารธรรม
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ
  เลขที่ 666-2-11478-8
  (หมายเหตุ : โมทนาบัตรนำไปลดหย่อนภาษีไม่ได้)


  (เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 044-211899 หรือแจ้งทางอีเมล์ dr.darawan@yahoo.com ทาง line ID : dr.darawan(เพื่อการจัดส่งของที่ระลึกไปให้)

 • บัญชี วัดวะภูแก้ว เพื่อโครงการอบรมพัฒนาจิต
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ
  เลขที่ 666-2-38429-4


  (เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 044-211899 หรือแจ้งทางอีเมล์ dr.darawan@yahoo.com ทาง line ID : dr.darawan(เพื่อการจัดส่งโมทนาบัตรและของที่ระลึกไปให้)

 • บัญชี นางสาวดาราวรรณ เด่นอุดม
  ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขาถนนมิตรภาพ
  เลขที่ 666-2-13568-7

  (เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาโทรสารสำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ไปที่หมายเลข 044-211899 หรือแจ้งทางอีเมล์ dr.darawan@yahoo.com ทาง line ID : dr.darawan(เพื่อการจัดส่งโมทนาบัตรและของที่ระลึกไปให้)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

 ขอเชิญดาวน์โหลด

 หนังสือ ฐานิยปูชา 2564 คลิก
หนังสือ ฐานิยปูชา 2535-2563 คลิก


- ประชาสัมพันธ์สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิกหนังสือฐานิยปูชา(คือทางเราไม่เคยมีชื่อของท่านในไฟล์รับหนังสือ)
หากท่านประสงค์จะรับหนังสือ กรุณาส่งซองขนาด 7x10 นิ้วติดแสตมป์ 6 บาทจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง แล้วใส่ซองส่งมาที่
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
เลขที่ 256 มิตรภาพ ซอย 15 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จ.นครราชสีมา30000


 

ปลดล็อกอบรมพัฒนจิต ณ วัดวะภูแก้ว


 

15 พ.ค.วันละสังขารหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

-:- หลวงพ่อพุธ ปรารภเรื่อง การละสังขาร -:-

เมื่อปี พ.ศ.2539 หลวงพ่อพุธท่านอาพาธ ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ท่านได้ปรารภเรื่องการละสังขารไว้ว่า ...

ต่อไปนี้จะลองทายชีวิตของตนเองดู ...
ตกเดือนมีนาคม มันจะเกิดอะไรหนักๆ สักอย่างหนึ่งทุกรอบปี

ปีนี้อายุ 76 เป็นปีมรณะ ... ปีอายุ 77 พอผ่านจากนี้ไปแล้วไม่มีอะไร แต่ปีอายุ 78 ... ถ้ารอดปีอายุ 78 ไปได้แล้วจะอยู่ถึงอายุ 90

คณะศิษย์ที่ฟังอยู่ได้กราบอาราธนา ขอให้หลวงพ่อมีอายุถึง 100 ปี ซึ่งหลวงพ่อนิ่งไม่รับ และได้กล่าวว่า ...

แล้วแต่พ่อเสี่ยวเขา ...

เมื่อกราบเรียนถามว่าพ่อเสี่ยวหมายถึงใคร...

หลวงพ่อตอบว่า ... พ่อเสี่ยว คือ พระยายมราช ...

ซึ่งคณะศิษย์ได้กราบอาราธนาขอให้หลวงพ่อมีอายุถึง 100 ปีอีกครั้ง

หลวงพ่อกล่าวว่า ... เออ ... อยู่จนอยู่ไม่ได้นั่นแหละ ...

แล้วหลวงพ่อท่านก็ละสังขารเมื่ออายุ 78 ปี
ในวันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2542

การพยากรณ์วันละสังขาร มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ไปพบประมาณ 2 ปี ก่อนละสังขาร ซึ่งช่วงนั้นท่านยังไม่ได้อาพาธด้วยโรคมะเร็ง มีแต่เบาหวานโรคเดียว
วันนั้นท่านสั่งให้ลูกศิษย์จัดตู้หนังสือ พระที่จัดอยู่ไปพบกระดาษแผ่นเล็กๆ เป็นลายมือของหลวงพ่อ เป็นกราฟเลข 7 ตัว มีวงกลมรอบเลข 78 ว่า

"เตรียมตัวได้ชีวิตต้องสิ้นสุด"

ไม่ได้กราบเรียนถามว่าท่านเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อไร

ภายหลังที่ท่านมรณภาพ คณะกรรมการวัดและคณะศิษย์ได้ไปตรวจนับข้าวของเครื่องใช้ในกุฏิท่านเพื่อขึ้นทะเบียน ได้พบแผ่นกระดาษที่เขียนด้วยลายมือหลวงพ่อ ท่านเขียนไว้ว่า ...

“เกิด..แก่..เจ็บ..ตาย..เป็นเรื่องธรรมดา..
ถ้าเราไม่ยอมรับความจริง ก็เหมือนเราไม่เชื่อคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไม่สมกับเป็นชาวพุทธ”

โอวาทธรรม หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา

(จิระพันธ์ ออสวัสดิ์ ขออนุญาตบันทึกไว้ เนื่องด้วยเป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในวันที่ท่านปรารภเรื่องการละสังขาร)


 

 

"วิชาพระพุทธศาสนาก็เหมือนยา เรามียาดี แต่ขายไม่เป็น จึงน่าเสียดายหากเด็กไม่อยากเรียน"

 

 


ข่าวเก่า

Visitors: 72,323