สื่อธรรมะ(หลวงพ่อพุธ ฐานิโย,ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม,ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว)

คลิกที่ภาพหรือชื่อหนังสือเพื่อดาวน์โหลด

 

พระสุปฏิปันโนสยาม๑

 พระสุปฏิปันโนสยาม ๑

* สงวนลิขสิทธ์ (ไม่สงวนลิขสิทธ์สําหรับการเผยแผ่เป็นธรรมทาน)
ผู้จัดทํา นายรักพงษ์ แซ่โซว

 หนังสือ หลวงพ่อสอนธรรม โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หลวงพ่อสอนธรรม โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

"ในขณะทำงาน กำหนดทำสติรู้อยู่กับงาน เวลาคิดทำสติรู้อยู่กับการคิด โดยถือการทำงาน การคิดเป็นอารมณ์ของจิต โดยธรรมชาติของจิต ถ้ามีสิ่งรู้ สติมีสิ่งระลึก จิตย่อมสงบ มีปีติ สุข เอกัคคตาได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งจนได้ถ้าผู้ปฏิบัติตั้งใจทำจริง"
updated  12/6/2019
ฐานิยตฺเถรวตฺถุ
หนังสือชีวประวัติและปฏิปทาที่สมบูรณ์ของพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา สำหรับใช้ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพุธ
ผู้เรียบเรียง : พระอาจารย์มหาธีรนาถ อคฺคธีโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูผาสูง

คลิกฟัง เสียงบรรยายชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หนังสือ ฐานิยปูชา ปี 2535-2563
ฐานิยปูชา ปี 2535-2563

เกร็ดธรรมคำสอนของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

คลิกที่นี่เพื่อฟัง ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เล่าเรื่อง หนังสือฐานิยบูชาฐานิยปูชา2564 ฐานิยปูชา ปี 2564 *หนังสือมาใหม่ล่าสุด
เสียงอ่านหนังสือ ฐานิยปูชา โดย คุณโจโฉ

เสียงอ่านหนังสือ ฐานิยปูชา ปี 2549-2554 โดย คุณโจโฉ
ฐานิยปูชา 2549
ฐานิยปูชา 2550
ฐานิยปูชา 2551
ฐานิยปูชา 2552
ฐานิยปูชา 2553
ฐานิยปูชา 2554

 หนังสือ จิตคือพุทธะ
จิต คือ พุทธะ
พระธรรมเทศนา โดย พระราชวุฒาจารย์(หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)
วัดบูรพาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 CITTA IS BUDDHA
CITTA IS BUDDHA
หนังสือ จิต คือ พุทธะ ภาคภาษาอังกฤษ แปล โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม 
ตามคำสั่งของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล...
"เอาไปสอนคนอื่น แล้วช่วยแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วย"...


ครั้งหนึ่ง...ที่ฉันเข้าวัด


ครั้งหนึ่งที่ฉันเข้าวัด
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม เรียบเรียงจาก
ประสบการณ์ของนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าอบรมพัฒนาจิต


 

ชีวิตนี้อุทิศแด่พระพุทธศาสนา


ชีวิตนี้อุทิศแด่พระพุทธศาสนา
เขียนโดย คุณรักพงษ์ แซ่โซว 
ความบางตอนจากหนังสือ...เรื่องราวของคนต่างศาสนาที่หันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนา
และมุ่งมั่นที่จะอุทิศตนเพื่อสร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาจวบจนลมหายใจสุดท้าย
จนเป็นที่ยอมรับและกล่าวขานถึงในหมู่พ่อแม่ครูอาจารย์สายพระป่ากรรมฐาน...

 หนังสือสวดมนต์ ศุนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

หนังสือสวดมนต์ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

คุณสุเทพ-คุณสุวิชาภรณ์ ไทยสวัสดิ์ ร่วมอนุโมทนาบุญการจัดพิมพ์ 

 

 หนังสือ เด็กๆกับคุณครูปรับจิตหนังสือ โปลิศกับขโมยปรับใจ

เด็กๆกับคุณครูปรับจิต

ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของขณะครู นักเรียนและนักศึกษา
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

 

 

โปลิศกับขโมยปรับใจ
ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 3
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดภูแก้ว อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
และผู้ต้องขัง ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเค้ขาพริก อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

หนังสือ ดุจช่างศรดัดลูกศร

ดุจช่างศรดัดลูกศร
แนวทางและวิธีการอบรมพัฒนาจิต

 

 

 

แผ่นพับ วัคซีนชีวิต


แผ่นพับวัคซีนชีวิต

  • ฉีดวัคซีนได้ที่นี่
  • ธรรมะ ล้าสมัยจริงหรือ
  • มืดมา สว่างไป ทำได้อย่างไร?
  • วัคซีนชีวิต ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า
  • ความดีจะคงทน ต้องฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
หนังสือ ราชสังวรญาณปูชา


ราชสังวรญาณปูชา

เนื้อหา : ประวัติพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) อบรมธรรมปฏิบัติ สมาธิภาวนา
โดย พระราชสังวรญาณ พิมพ์ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๓๘ จำนวน ๒๐,๐๐๐ 
จัดพิมพ์โดย ชมรมพุทธศาสนะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 


 หนังสือ ตามรอยธรรมราชา ณ แดนอีสาน
ตามรอยธรรมราชา ณ แดนอีสาน
ความตอนหนึ่งในหนังสือ ตามรอยธรรมราชา ณ แดนอีสาน ในหลวงรัชกาลที่ 9
ทรงประกอบพุทธศาสนกิจตามโบราณราชประเพณีโดยเสด็จออกทรงผนวช เมื่อพ.ศ. 2499
ก่อนนั้นพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชนความตอนหนึงว่า "
อันพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติของเรา ตามความอบรมที่ได้รับมาก็ดี ตามศรัทธาส่วนตัวของข้าพเจ้าก็ดี
นับเป็นศาสนาหนึ่งที่มีคำสั่งสอนที่ชอบด้วยเหตุผล ข้าพเจ้าเคยคิดอยู่ว่า
ถ้ามีโอกาสอำนวยก็น่าจะได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาตามประเพณีสักเวลาหนึ่ง
ซึ่งจักเป็นทางสนองพระเดชพระคุณราชบุพการีตามคตินิยมอีกส่วนหนึ่งด้วย" 
ที่มา :หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโ


สารบัญ  ฉีดวัคซีนได้ที่นี่  ธรรมะ ล้าสมัยจริงหรือ  มืดมา สว่างไป ทำได้อย่างไร  วัคซีนชีวิต ผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  ความดีจากคงทน ต้องฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง ฐานิโยวาท
กลุ่มพุทธธรรมลานทอง พิมพ์เพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทาน
ที่มา : ห้องสมุดธรรมะบ้านอารีย์
หนังสือ ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย ไม่มาเกิดมาตายเรียกว่าชาติสุดท้าย
โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี
หนังสือ ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ
เป็นการถอดความและเรียบเรียงจากบทสัมภาษณ์ที่ แคธรีน กูตา (Kathryn Guta)
และ เดนนิส ครีน (Dennis Crean) ได้สัมภาษณ์ ท่านอาจารย์ ปสนฺโน
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และจากการบรรยายธรรมในหัวข้อ “เล่าเรื่องเจย์”
ที่แสดงวัดป่านานาชาติ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
(คุณจาตุรันต์ (เจย์) ศิริพงษ์ นักโทษประหารคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่อเมริกา 
ก่อนประหาร 6 วัน ทางทนายความของคุณเจย์ได้ขอความอนุเคราะห์
มายังท่านปสันโนภิกขุ เจ้าอาวาสวัดอภัยคีรี ซานฟรานซิสโก 
เพื่อช่วยเป็นที่พึ่งทางใจ ในวาระสุดท้ายก่อนถูกฉีดยาพิษประหาร)

คลิกฟังสียงอ่านหนังสือ ลิ้มรสสิ่งที่อยู่ในใจ
หนังสือ ธัมมะธัมโม

หนังสือ ธัมมะธัมโม
หนังสือ ธัมมะธัมโม เป็นเทศนาที่หลวงปู่พุธ ฐานิโย ได้เทศนาอบรมแก่
คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้สนใจในธรรม ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวาระโอกาสต่าง ๆ กัน
กลุ่มสวนปรัชญาและพุทธธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จึงได้รวบรวมธรรมเทศนากัณฑ์ต่าง
มาจัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่องค์หลวงปู่ได้ถึงแก่มรณภาพลง
เพื่อให้คงไว้ซึ่งโอวาทคำสั่งสอนแก่ลูกหลานสืบไป...

หนังสือ ตายแล้วฟื้น

หนังสือ ตายแล้วฟื้น รวบรวมโดย...พระครูสิริปิยธรรม 
อนุโมทนากับ ครอบครัวศรีสกุลเตียว ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
เพื่อใช้เสริมทักษะการอ่านในโครงการอบรมพัฒนาจิต
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

 


หนังสือ ผลบุญ-ผลบาป ติดตามพระพุทธเจ้า
หนังสือ ผลบุญ-ผลบาป ติดดามพระพุทธเจ้า
อนุโมทนากับ ครอบครัวศรีสกุลเตียว ที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้
เพื่อใช้เสริมทักษะการอ่านในโครงการอบรมพัฒนาจิต 
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

 

ธรรมะปฏิบัติและตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม
โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 

 ธรรมะปฏิบัติและตอบปัญหาการปฏิบัติธรรม โดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

หนังสือบันทึกจากการแสดงธรรมของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย

บทความทั้งหมดได้จากการการบันทึกเทปและวิดีโอโดยนายแพทย์เอกชัย จุละจาริตต์
หลวงพ่อบอกนายแพทย์เอกชัยว่า เนื้อหาในเทป(หนังสือ)ชุดนี้เพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องเพิ่มเติมอีก
ที่มา www.thai60.com

พระสุรเสียงพระนางเจ้าสิริกิต์_พระอานนท์พุทธอนุชา

หนังสือ พระอานนท์ พุทธอนุชา  
เมื่อ 20 กว่าปีก่อน ได้รับเทปคาสเซตมาชุดหนึ่งประมาณ 30 ม้วน ความยาวม้วนละ 90 นาที เป็นการอ่านธรรมนิยายเรื่อง พระอานนท์พุทธอนุชา บทประพันธ์ของ อ.วศิน อินทสระ เป็นพระสุรเสียงของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งเป็นเสียงที่นุ่มนวล แจ่มใส มีพลังกังวาล ไพเราะมาก ได้นำมาให้ผู้เข้ารับการอบรมฟังขณะเดินจงกรมบ้าง ตอนนั่งสมาธิบ้าง เพื่อเป็นเครื่องผูกจิตไม่ให้ซัดส่าย ทำให้เกิดสมาธิและยังได้ปัญญาในการฟัง ได้ทราบเรื่องราวในครั้งพุทธกาลที่สอดแทรกธรรมะไว้ตลอดเรื่อง ทุกคนที่ได้ฟังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ฟังแล้วเกิดปีติ ได้สมาธิดีมาก ได้ทราบมาว่าสมเด็จ ฯ ท่านทรงอ่านถวายหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี วัดหินหมากเป้ง ผลงานนี้สะท้อนให้เห็นความวิริยะ ความเสียสละ ที่ถึงแม้จะมีพระราชกรณียกิจมากมายก็ยังทรงปลีกเวลามาอ่านหนังสือนี้ ซึ่งไม่ใช่เพื่อก่อเกิด สติ สมาธิ ปัญญา ของพระองค์ท่านเท่านั้น แต่ยังเกิดประโยชน์อันกว้างใหญ่ต่อผู้ได้ฟังอีกด้วย นับเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ท่านได้ทรงเอื้อเฟื้อแก่พวกเรา

 
Visitors: 71,219